Kalender

Gudstjänst med nattvard

Datum: 20 maj 2018, 11:15 Plats: Fristadskyrkan

Gudstjänst med lovsång och nattvard. Polos Safa predikar, familjen Lundqvist leder lovsången. Söndagsskola för barnen. Fika efteråt. Välkomna.

Läs mer

Gudstjänst

Datum: 3 juni 2018, 11:00 Plats: Fristadskyrkan

Gudstjänst med lovsång,  Cahtrine Nygren predikar, familjen Ohliv leder lovsången. Söndagsskola för barnen. Fika efter gudstjänsten. Välkomna.

Läs mer