Vi söker pastor/församlingsföreståndare

Församlingen Fristadskyrkan i Eskilstuna hittade sin nuvarande form 2006. Församlingen utgörs till stor del av unga familjer. Hemgrupperna har en central roll och där möts flera av våra cirka 60 medlemmar varje vecka. Fristadskyrkans vision är att vara en fristad för otillräckliga människor som vill följa och förvandlas av Jesus. Därför strävar vi aktivt efter att vara:

  • en välkomnande, kärleksfull och äkta gemenskap vars struktur växer genom multiplikation,
  • uppmärksamma på vart vi riktar vår tillbedjan med hjälp av andliga övningar,
  • ett redskap för Guds mission – i ord, handling och kraft – där människor befinner sig.

Nu söker vi en föreståndare som kan leda församlingen in i nästa steg för Guds rikes utbredande i Eskilstuna, någon som:

  • ser och uppmuntrar människor och deras specifika gåvor, så att fler hittar in i rätt funktion i församlingen.
  • vill träna lärjungar och utveckla ledare.
  • har gåvan att förkunna och är förankrad i Ordet, ger utrymme för den helige Andes gåvor och verk i gudstjänster och övrigt församlingsliv.
  • har ett stort hjärta för församlingen och för dess uppdrag att göra evangeliet relevant för vanliga Eskilstunabor.

Vi ser gärna att du har teologisk utbildning. Anställningsgrad 75-100 %, men vi är öppna för annan anställningsgrad eller att tjänsten delas på två personer. Tillträde enligt överenskommelse. För att lämna din ansökan eller få mer information, hör av dig till Maria Widén, mobiltelefon: 070-348 51 54, mail: rekrytering@fristadskyrkan.se  Ansökningar behandlas fortlöpande. Vill du läsa mer om Fristadskyrkan finns här två dokument:

Några bilder från 2018:

Foto_fristadskyrkan_2015