Barnens kyrka

article_image_full

Fristadskyrkan har idag en barnverksamhet, Barnens Kyrka, som är förlagd under söndagens gudstjänst. Barnens Kyrka är anpassat för barn mellan 3-12 år. (När barnet fyllt 3 år är det välkommet att börja i Barnens Kyrka nästkommande termin.) Barnen delas efter en gemensam uppstart in i två olika åldersgrupper, förskolebarn samt skolbarn.

Vi jobbar med ett material som heter ”Skatten” där barnen får ta del av bibelns berättelser på olika sätt, tid för eftertanke och något pyssel varje gång.

Kyrkan har tre rum som är anpassade för barnen där det finns leksaker, rutschkana, tv, möjlighet att rita, pärla, pyssla, mm. För de allra yngsta barnen finns en liten lekhörna i gudstjänstlokalen. Det är viktigt att alla barn känner sig välkomna och får ta plats i kyrkan.